Zásady ochrany osobních údajů

1. DBÁME O VAŠE SOUKROMÍ
Dobrý den! Tyto zásady popisují, jak naše obchodní společnost, zapsaná v obchodním rejstříku Lormed s.r.o., se sídlem Zlončická 454, 25070 Postřižín, IČO: 6288740, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279556 (dále „Lormed“, „my“, „nás“), zpracováváme vaše osobní údaje, které nám poskytnete při používání našich webových stránek https://www.lormed.cz/ (dále „webové stránky“). Prosíme vás, byste si je pečlivě přečetli. Dbáme o vaše soukromí. Z toho důvodu jsme zavedli technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které nám poskytnete při používání našich webových stránek.

2. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME A PROČ?
2.1 Zpracování objednávek provedených prostřednictvím našich webových stránek
V souvislosti s každou objednávkou shromažďujeme informace týkající se vašeho jména (jména a příjmení), e-mailové adresy, telefonního čísla a adresy. Shromážděné informace zpracováváme za účelem zpracování vaší objednávky, včetně komunikace s vámi ohledně objednávky (např. V rámci podpory v případě problémů s doručením zboží) a k splnění smluvních povinností, které vůči vám máme. Pokud nebudete souhlasit s nakládáním s výše uvedenými osobními údaji, nemůžete se stát zákazníky Lormed s.r.o.. Lormed s.r.o. bude uchovávat vaše informace do té doby, dokud budete zákazníky společnosti, a a dalších 36 měsíců z výše uvedených důvodů. Poté budou údaje uloženy v souladu se stanovenými zákonnými požadavky. Po vypršení této doby budou vaše údaje odstraněny. Pokud platíte prostřednictvím webových stránek, musíte navíc uvést další informace, jako jsou informace o vaší debetní nebo kreditní kartě. Ke zpracování plateb přes webové stránky využíváme externí poskytovatele plateb. Poskytovatelé plateb jsou správci osobních údajů pro jejich vlastní zpracování vašich osobních údajů v rámci zpracování plateb. Výše uvedené kategorie osobních údajů jsou potřebné k tomu, abychom mohli zpracovat vaši objednávku. Pokud nám neposkytnete potřebné informace, nebudeme schopni vaši objednávku zpracovat. Uchováváme informace o vaší objednávce a transakci, a to včetně veškerých e-mailů podpory týkajících se objednávky v případě problémů s doručenými produkty a kvůli účetnictví.

2.2 Používání webových stránek a newsletterů
Na základě vašeho souhlasu můžeme také zpracovávat osobní údaje, např. vaše jméno a e-mailovou adresu, které dobrovolně poskytnete zaškrtnutím pole při platbě, a to v souvislosti s hodnocením produktu nebo přihlášením se k odběru našeho newsletteru. Každé publikované hodnocení bude uchováno do odvolání a budeme vám posílat náš newsletter, dokud neodhlásíte odběr veškeré budoucí komunikace od nás. Navíc shromažďujeme statistiky o návštěvnících, včetně navštíveného obsahu a stránek, odkazujících stránek a hledání provedených na našich webových stránkách. Údaje využíváme k personalizaci zkušeností internetových uživatelů a při nákupu, a k rozvoji, testování a neustálému vylepšování našich webových stránek. Neshromažďujeme celé IP adresy. Z tohoto důvodu není možné shromážděné údaje spojit s vámi, nebo vás s jejich pomocí identifikovat. K shromažďování statistik návštěvnosti používáme soubory cookies a podobné technologie. Povolením souborů cookies ve vašem webovém prohlížeči a používáním našich stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Další informace o tom, jak používáme soubory cookies, najdete v našich Zásadách používání souborů cookies, které jsou k dispozici zde.

2.3 Přímý marketing a průzkumy
Na základě vašeho souhlasu můžeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu a posílat vám informace v rámci přímého marketingu, abychom uspokojili váš oprávněný zájem a informovali vás o nabídkách spojených s našimi produkty a službami. Můžeme také zpracovávat informace spojené s historií vašich objednávek, výší objednávky, použitým způsobem platby a se zemí, ze které jste naše webové stránky navštívili, abychom vám mohli posílat relevantní a přizpůsobené nabídky e-mailem a jinými metodami elektronické komunikace. Máte právo kdykoli vznést námitku vůči našemu zpracování vašich osobních údajů k účelům přímého marketingu a odhlásit odběr budoucí komunikace z naší strany. Kontaktní údaje k tomuto kroku najdete níže. Navíc můžeme zpracovávat vaše jméno, e-mailovou adresu a historii objednávek k provádění zákaznických průzkumů, abychom uspokojili náš oprávněný zájem získat další znalosti o tom, jak naši zákazníci vnímají naši společnost, produkty a služby. Individuální výsledků průzkumů uchováváme jen po dobu, kterou trvá kompilace výsledků na souhrnnou úroveň. Poté jsou výsledky odstraněny. Souhrnné informace jsou uchovávány do odvolání.

2.4 Statistika a rozvoj podnikání
Můžeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete, včetně lokality, kategorií zakoupených produktů a informací o způsobu platby, při používání našich webových stránek ke statistickým účelům, např. k zjištění, kolik jednotlivců v určitém věkovém rozpětí zakoupilo určitý náš produkt. Tyto statistické údaje mohou být použity za účelem rozvoje podnikání. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k uspokojení našeho oprávněného zájmu neustále zlepšovat naše podnikání a poskytovat nové produkty a služby.

3. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
3.1 Externí poskytovatelé plateb
S vašimi osobními údaji může nakládat takzvaný zpracovatel údajů, který nám pomáhá s vámi komunikovat. Tento zpracovatel údajů bude s vašimi osobními údaji nakládat jen v souladu s pokyny, za kterými byly shromážděny. Využíváme externí poskytovatele plateb ke zpracování plateb přes naše webové stránky. Ke zpracování objednávky a splnění dohody mezi vámi a námi, nebudeme s externím poskytovatelem plateb sdílet informace o vašem jméně, adrese, informace o objednávce a informace o debetní nebo kreditní kartě a zařízeních použitých k nákupu. Jak je uvedeno výše, poskytovatelé plateb jsou správci údajů pro jejich vlastní zpracování vašich osobních údajů za účelem zpracování plateb.

3.2 Doručovací a skladoví partneři a ostatní externí poskytovatelé služeb
K plnění objednávek využíváme externí doručovací služby a skladové partnery. Z tohoto důvodu, tedy za účelem plnění objednávek a našich smluvních povinností vůči vám, budeme sdílet vaše osobní údaje, včetně vašeho jména, adresy a telefonního čísla spolu s informacemi o objednávce s našimi doručovacími a skladovými partnery. Kromě toho můžeme k účelům uvedeným výše v části 2 zapojit další externí poskytovatele služeb neuvedené v této části, např. k provádění zákaznických průzkumů a k zasílání přizpůsobených nabídek. Externí poskytovatelé služeb, které využíváme, jsou smluvně povinní zpracovávat vaše osobní údaje jen v souladu s našimi přísnými pokyny a nesmí používat vaše údaje k vlastním účelům. Navíc mají povinnost zavést technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu a uchování vašich osobních údajů.

3.3 Společnosti skupiny
K výše uvedeným účelům můžeme také sdílet vaše osobní údaje se společnosti v rámci obchodních zástupců Lormed s.r.o.. Sdílení se společnostmi v rámci skupiny je založeno na stejném zákonném základě, jako zpracování jako takové.

3.4 Ostatní třetí strany
Můžeme také zpracovávat a sdílet osobní údaje, které jste nám poskytli, se třetími stranami uvedenými výše k splnění našeho oprávněného zájmu dodržovat platné zákony a předpisy a zákonné regulativní požadavky nebo relevantní příkazy od příslušných soudů a veřejných orgánů a k zjištění, výkonu a obraně právních nároků. Navíc můžeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami v případě fúze nebo převodu aktiv v rámci naplnění našeho oprávněného zájmu o provedení také fúze nebo převodu aktiv.

4. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
Máte právo vyžádat si přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme. Máte také právo vyžádat si opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Navíc máte právo za předpokladu, že naše zpracovávání je založeno na vašem souhlasu, kdykoli odvolat váš souhlas s tím, že zpracováváme vaše osobní údaje. V případě problémů spojených s naším zpracováním vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat. Samozřejmě máte také právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud tak chcete učinit. Od 25. Května 2018 máte také do míry uvedené platnými zákony na ochranu osobních údajů právo na smazání osobních údajů, omezení zpracování, vznesení námitky vůči určitému zpracování a právo na přenosnost údajů. Právo na přenosnost údajů zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo k splnění našich smluvních povinností vůči vám. Obvykle to zahrnuje vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu, informace o objednávce a historii objednávek. Může to také zahrnovat všechna vámi provedená hodnocení produktů na webových stránkách a výsledků průzkumů.

5. JAK VÁS UPOZORNÍME NA ZMĚNY V TĚCHTO ZÁSADÁCH?
Pokud provedeme jakékoli změny v těchto zásadách, upozorníme vás na to v centru nápovědy. Doporučujeme, abyste zajišťovali aktuální znalosti našich Zásad ochrany soukromí při návštěvě našich stránek.

6. MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY?
V případě jakýchkoli otázek nebo obav o tom, jak zpracováváme osobní údaje, nás prosím kontaktujte prostřednictvím následujících kontaktních údajů.

Lormed s.r.o.
Zlončická 454, 250 70 Postřižín
E-mail: postmaster@lormed.cz
Mobil: +420 724 079 722