Reklamace

 1. Vytiskněte a vyplňte prosím tento Formulář vrácení a vložte ho do balíku.
 2. Předměty odešlete na níže uvedenou adresu:
  Lormed s.r.o.
  Zlončická 454, 25070 Postřižín
  Tel./Fax: +420 724 079 722
  E-mail: postmaster@lormed.cz
 3. Pošlete své zboží s neporušeným štítkem spolu s pořadovým číslem
 4. Zahrňte instrukce o tom, jak bychom měli zpracovat návratnost
 5. Při výměně prosím objasněte alternativní produkt zadáním čísla položky a velikosti (Všimněte si, že výměna musí být pro příslušné produkty stejné nebo nižší hodnoty)

Jakmile obdržíme vaši zpáteční zásilku, zpracujeme vaši žádost a zašleme vám e-mailem potvrzení. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme pokrýt náklady na zpáteční dopravu a že jste odpovědný za věci ztracené během dopravy.
Pokud máte nějaké otázky ohledně zpracování, pak nás prosím kontaktujte